Blog Archives

Translation Disclaimer (In Azerbaijani)

tərcüməçi düzgün tərcümə ehtiyatlı olsa da, onlar adətən Allahın davam kilsəsi üzvləri deyil, çünki, 19-20. 28; burada ingilis dili materialları tərcümə edilmişdir məlumat Matta 24:14 (mümkün qədər çox nail olmaq üçün bəzi məlumatlar səhv şərhlər ola bilər ki, başa düşürük.

Posted in Azerbaijani

Siz müşahidə lazımdır Allahın Müqəddəs günləri və ya şeytan bayram?

Müqəddəs gün vs. məşhur bayram Məsihçi çoxsaylı qrupların, faktiki olaraq bütün bir bayram və ya Müqəddəs günləri müşahidə edirik. Allahın müqəddəs günləri və ya şeytan bayram müşahidə lazımdır? Bu, asan cavab asan sual kimi görünür. Əvəzinə müxtəlif dəstə-dəstə Müqəddəs iman

Posted in Azerbaijani

Allahın Padşahlığının Müjdəsi Bu həll edir!

insanlıq həllər varmı? dünya bir çox problemləri ilə üzləşir. Bir çox insanlar ac. Bir çox insanlar məzlum olunur. Bir çox insanlar yoxsulluq üzləşirlər. Bir çox xalqlar ciddi borc var. qarınındakı o cümlədən uşaqlar, sui üzləşirlər. Narkotik davamlı xəstəlikləri çox həkimlər

Posted in Azerbaijani

Where is the True Christian Church Today? (In Azerbaijani)

Kilsə Hansı davam istəyirsiniz? Kilsəes minlərlə və milyardlarla insan Məsihin kilsə bir hissəsi olduğunu iddia böyük doctrinal fərqlər qrupları minlərlə var. Onların bir çoxu ciddi ekümenik birlik gedir. İki milyard insan bu kilsəes hissəsi hesab olunur. böyük kilsə həqiqi məsihçi

Posted in Azerbaijani

Twenty-Eight Tips for More Effective Prayers: Part 5

By Bob Thiel   This is the fifth part of a multi-part series on prayer. It has been said that, “The Church of God goes forward on its knees.” This has basically been used as an admonition to tell Christians

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

STUDY THE BIBLE COURSE Lesson 10: Symbol of Fulfilled Prophecy

Bob Thiel, Editor-in-Chief Published 2016 by the Continuing Church of God Preface: This course is highly based upon the personal correspondence course developed in 1954 that began under the direction of the late C. Paul Meredith in the old Radio

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

Is Christmas a Biblical or Demonic Holiday?

By Bob Thiel   Christmas is the biggest commercial holiday on the planet. Billions believe it is a biblical celebration. Few seem to realize that the Bible never endorses the celebration of birthdays, including that of Jesus. Nor does the

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

Does God EVER Forsake Us?

By Colin Adair This was originally published in the Good News magazine of the old Worldwide Church of God in October-November 1979. I, Bob Thiel, met him once in 1997 or 1998.   The atheist, to support his belief that

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的

Should Christians Vote?

FROM THE EDITOR IN CHIEF, BOB THIEL   The world is a complicated place with many types of problems. In the world’s so-called democracies, politicians campaign to persuade us to vote for them so that they can help solve these

Posted in Arabic, Armenian, Azerbaijani, Burmese, Georgian, Hmong, Indonesian, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Korean, Kurmanji, Kyrgyz, Lao, Malay, Mongolian, Nepali, Pashto, Persian, Sundanese, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, العربية, 中国, 未分类的