Mahino kiate koe kuopau ke tomu’a mahino’i

3
TALANGATA
1. ko e lahi ‘a ‘ene fai meesi na’a ne ‘omi ai ‘a e fanau’I fo’ou kia
kitautolu?
2. Totonu leva ke fakakaukau hotau ‘atamai fekau’aki?
3. Ha eme’a na’a ne fai pea koe ha hono ‘uhingako e malu’I moe
fakahaofi?
4. Kolosi ke totongi’aki ‘enau ngaahi angahala e fakamolemole’I
leva kitautolu?
5. Koia na’a ne foaki hono ‘Alo tofu pe taha ne fakatupu kotoa pe
‘oku tui pikitai kiate ia ke ‘oua
6. mate, e fakahaofi koe ko e tui tokotaha pe ‘a ‘ete tui ki he ngaue
kakato…
7. mo’oni pe ia ki he mo’ui ta’engata ko e kelesi
Fiema’u keke tali ‘ako ho fakam

 

Mahino kiate koe kuopau ke
tomu’a mahino’i

Posted in Jarai