Pitakenan ingkang dipunajengaken dhumateng

3
Martosaken
1. Bilih kita sedaya mbetahaken pangapunten saking
yusti?
2. Bumi ikiorana wong kang nglakoni penggawe?
3. Sedaya padha ngaku oranduweni dosadadi padha
ngapusi awakkita?
4. Dosa punika sajatosipun pambalila dhumateng
aengga kitasanget?
5. Saking enawi dosadosa kita boten kaapuntenkita
sedaya badhe nglampahi
6. Maha lanmaha mirah kepingin sanget paring
pangapunten dhumateng dosa…
7. Karsaneaja ngantiana wongkang
Kepingin paring pangapunten

 

Pitakenan ingkang
dipunajengaken dhumateng

Posted in Dokota