Үнэн Христийн чуулган өнөөдөр хаана байна вэ?

Сүмийн аль нь үргэлжлүүлэх үү?

Сүмүүдийн мянга мянган ба хүмүүсийн тэрбум

Христийн сүмийн нэг хэсэг гэж үздэг гол сургаалын ялгаа нь бүлгийн мянган байдаг. Тэдний олонх нь ноцтой ecumenical эв нэгдлийн тухай ярьж байна. Хоёр тэрбум хүн эдгээр сүмүүдийн нэг хэсэг гэж үздэг байна. асар их сүм нь үнэн Христийн сүм гэж үү?

Үнэн Христийн чуулган өнөөдөр хаана байна вэ?

文章分类 Mongolian