Tin Mừng Nước Trời

Tại sao nhân loại có thể giải quyết vấn đề của nó?
Bạn có biết rằng những điều đầu tiên và cuối cùng trong Kinh Thánh cho thấy Chúa Giêsu đã rao giảng về việc quan tâm đến phúc âm của Nước Thiên Chúa không?
Bạn có biết rằng Nước Thiên Chúa là điểm nhấn của các sứ đồ và những người đầu tiên theo họ không?
Vương quốc của Thiên Chúa có phải là con người của Chúa Giêsu không? Có phải vương quốc của Chúa Jesus đang sống cuộc sống của Ngài trong chúng ta bây giờ? Vương quốc của Thiên Chúa có phải là một loại vương quốc thực tế trong tương lai? Bạn có tin những gì Kinh thánh dạy không? Vương quốc là gì? Vương quốc của Thiên Chúa là gì? Kinh Thánh dạy gì? Giáo hội Kitô giáo ban đầu đã dạy gì?
Bạn có nhận ra rằng sự kết thúc không thể đến cho đến khi Nước Thiên Chúa được rao giảng cho thế giới như một nhân chứng?

Link: Tin Mừng Nước Trời

文章分类 Vietnamese