Siz müşahidə lazımdır Allahın Müqəddəs günləri və ya şeytan bayram?

Müqəddəs gün vs. məşhur bayram

Məsihçi çoxsaylı qrupların, faktiki olaraq bütün bir bayram və ya Müqəddəs günləri müşahidə edirik.

Allahın müqəddəs günləri və ya şeytan bayram müşahidə lazımdır?

Bu, asan cavab asan sual kimi görünür. Əvəzinə müxtəlif dəstə-dəstə Müqəddəs iman etmək istəyən olanlar üçün, bu.

Siz müşahidə lazımdır Allahın Müqəddəs günləri və ya şeytan bayram?