Yuav tsum Koj Saib Vajtswv lub ntuj Hnub los yog cov ntsujplig phem Nyiaj so koobtsheej?

Dawb Huv Hnub vs. Nrov Nyiaj so koobtsheej

Ntawm heev heev pawg neeg uas muaj cov ntseeg Vajtswv, zoo tag nrho cov tau soj ntsuam qee hnub caiv los yog dawb huv hnub.

Yuav tsum tau koj ua raws li Vajtswv lub Holy Hnub los yog ntsujplig phem hnub caiv?

Nws li zoo li ib qho yooj yim lo lus nug nrog ib qho yooj yim teb. Thiab rau cov neeg kam ntseeg tias phau Vajlugkub, es tsis txhob ntawm ntau yam neeg coob coob, nws yog.

Yuav tsum Koj Saib Vajtswv lub ntuj Hnub los yog cov ntsujplig phem Nyiaj so koobtsheej?