Injil Kerajaan Allah

Mengapa manusia tidak boleh menyelesaikan masalahnya?
Adakah anda tahu bahawa perkara-perkara pertama dan terakhir yang ditunjukkan oleh Alkitab menunjukkan Yesus mengajar Injil Kerajaan Allah yang bersangkutan?
Adakah anda tahu bahawa Kerajaan Tuhan adalah penekanan kepada para rasul dan yang pertama yang mengikutinya?
Adakah Kerajaan Tuhan adalah orang Yesus? Adakah kerajaan Tuhan Yesus hidup di dalam kita sekarang? Adakah Kerajaan Tuhan ada sejenis kerajaan sebenar yang akan datang? Adakah anda percaya apa yang diajar oleh Alkitab?
Apa kerajaan? Hanya apa Kerajaan Tuhan? Apa yang diajar oleh Alkitab? Apakah yang diajar oleh gereja Kristian awal? Adakah anda menyedari bahawa akhir tidak dapat datang sehingga Kerajaan Tuhan diberitakan ke dunia sebagai saksi?

Link: Injil Kerajaan Allah

文章分类 Malay