Blog Archives

Pitakenan ingkang dipunajengaken dhumateng

3 Martosaken 1. Bilih kita sedaya mbetahaken pangapunten saking yusti? 2. Bumi ikiorana wong kang nglakoni penggawe? 3. Sedaya padha ngaku oranduweni dosadadi padha ngapusi awakkita? 4. Dosa punika sajatosipun pambalila dhumateng aengga kitasanget? 5. Saking enawi dosadosa kita boten

Posted in Dokota