Txoj Moo Zoo ntawm Vajtswv lub Nceeg Vaj

tib neeg muaj lub ntsiab?

Lub ntiaj teb no ntsib teeb meem ntau.

Muaj coob tus neeg tshaib plab. Muaj coob tus neeg yog oppressed. Muaj coob tus neeg lub ntsej muag neeg txom nyem. Muaj ntau haiv neeg yog nyob rau hauv loj heev cov nuj nqis. Cov me nyuam, xws li hauv plab sawv daws yuav, lub ntsej muag tsim txom. Tshuaj-resistant cov kab mob txhawj txog ntau cov kws kho mob. Loj industrial lub zos muaj huab cua heev kuab yuav tsum noj qab nyob zoo. Ntau politicians hem tsov rog. Neeg ua phem sib cem kom mas.

Txoj Moo Zoo ntawm Vajtswv lub Nceeg Vaj