Penafian terjemahan

Maklumat di sini telah diterjemahkan daripada bahan-bahan bahasa Inggeris untuk mencapai sebanyak mungkin (Matius 24:14; 28: 19-20. Walaupun penterjemah berhati-hati untuk betul menterjemah, kerana mereka biasanya bukan ahli Gereja Continuing Allah, memahami bahawa terdapat boleh beberapa salah tafsiran maklumat. Jika sesuatu yang tidak betul atau tidak jelas, sila rujuk sumber asal Bahasa Inggeris, di www.ccog.org.

文章分类 Malay