Blog Archives

Jîyanê de birçîyê tiştek zêtirin kûrahîya hundirê

3 NAVGÎNIYA 1. Dê were hûndir û derkeve û mêrgê bibîne? 2. Xiyalê pêwendîyên we rûxarî û vala derketin? 3. Dibêje qeyherkes dikiku jisûd bigireke wisa yerê yegotî? 4. Qencji bopezê xwe jîyana xwegorî dikez şivanê qenc im? 5. Gelo

Posted in Zazaki