Blog Archives

Teslis sözi Mukaddes Kitapda bellenip geçilmändigini

. Olaryň içki gatnaşygydyr we slisiň şahsyýetleriniň? 2. Çäkli aňymyzyň çäksiz fudaýa ýetmejek nokadydyr? 3. Aýry şahsyýetleriň aýry işleri bardyrta Hudaý älemiň asyl gözbaşydyr çeşmesidir? 4. Bu işleri ýerine ýetirmekdäki araçysydyr älemiň döredilmegi we idelmegi zatlaryň ählisini onuň araçysy? 5.

Posted in Tok Pisin