Blog Archives

Nítorípé ẹ̀yin li o tilẹ̀ kéré jù nínú gbogbo ènìyàn

3 ÌGBÀGBỌ́ 1. Nwá sí ọ̀dọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ wípé ò wà láàyè? 2. Wípé òun ni òlùṣẹ̀san fún àwọn tí o ń fi ìtara wá rán wa létí wípéa? 3. Alábùkún fún nígbàtí a bá gbàgbọ́ tíasì gbẹ́kẹ̀lé nípa

Posted in Sarikoli