Blog Archives

Sizalelwe umntwana sinikwe unyana urhulumente Kwezi ndia ziland!

Mva kwiminyaka edlulileyo bamangaliswqe kutheni ubudlelwane babo bahlukene kutheni beziva belambatha nangona ukuba bakuzuzile oko bebezimisele ukufezekisa? (Lao-Latin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Lao-Latin