Blog Archives

Unokwazi njani ukumkani bukufuphi Ninga phumi nizib!

Axa sizama ukuphendula lombuzo kukuthi kungakuninzi okunokufumaneka ngoThixo abo baxilonga lengcaciso bangayifumana ibalulekile ukuba bayifundisisise? (Lahu) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Lahu