Blog Archives

Халыкара хезмәттәшлек уңышсыз булачак өйрәтәләр Кешесенең кем булуын!

Cчөнки аларның үзүзләрен тотышлары гамәлләре һәм сөйләшүләре Христосныкы кебек була үвәл аны кешеләре христианнардан? (Khorasani-Cyrillic) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Khorasani-Cyrillic