Blog Archives

Ngaang tanan tawo gituga maonga gihigugma Kadto lamang natawo!

Nahisalaag wala gitumbok ingon nga mga anak sang nagsulti kanato nga sa wala pa kita maluwas kita sa kinaugalingon mga hingtungdan sa kapungot? (Kerinci) Gospel of the Kingdom of God.docx

Posted in Kerinci