Blog Archives

Které se vysvětlit vztah mezi svrchovaností

shrnout pěti body alvinismus zastává názor že lidstvo je nezvratně zkažené zatímco se drží názoru že lidstvo je ale pouze částečně? (Dungan) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Dungan

Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular

3 Hökmünde 1. Halasgäriňiz ýönekeý kabul etmek isleseňiz? 2. Haýsydyr bir başga dogany aýtmagyň çykarmaň? 3. Halas edendigi üçin Oňa minnetdarlyk bildirmegiň bir ýoludyr? 4. Eniň öňüňde günälidigimi we jeza mynasypdygymy bilýärin? 5. Arkaly bagyşlanmagym üçin üçin men saňa meniň

Posted in Dungan