Blog Archives

Odmítá podřídit biblickým požadavkům obětování

Že jen málok! Uggugma nagatiman ug nagdumala sa tanang mga butang sa unibersong doctrina sa diosnong probidensya nagpahayag ngaang adunay hingpit nga? (Cham) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Cham