הבשורה של מלכות האלוהים

האם יש האנושות הפתרונות؟ העולם עומד בפני בעיות רבות. אנשים רבים רעבים. אנשים רבים מדוכאים. אנשים רבים להתמודד עם עוני. עמים רבים נמצאים בחובות רציניים. ילדים، כולל אלה שלא נולדו، להתמודד עם התעללות. עמידות בפני תרופות למחלות להדאיג הרבה רופאים. יש ערים תעשייה גדולות אוויר מזוהם מדי להיות בריאים. פוליטיקאים שונים מאיימים במלחמה. פיגועים לשמור קורה.

הבשורה†של†מלכות†האלוהים