უნდა დავაკვირდეთ ღვთის წმინდა დღეები ან დემონური დღესასწაულები?

წმიდა დღე წინააღმდეგ პოპულარული დღესასწაულები

მრავალრიცხოვანი ჯგუფები, რომლებიც ქრისტიანია, პრაქტიკულად ყველა დაიცვან გარკვეული დასვენებას ან წმინდა დღეებში.

თუ თქვენ დაიცვას ღვთის წმინდა დღე ან დემონური დასვენებას?

როგორც ჩანს, მარტივი კითხვაზე მარტივი პასუხი. და ყველას, ვისაც სჯერა, რომ ბიბლია, ნაცვლად სხვადასხვა ხალხი, ეს არის.

უნდა დავაკვირდეთ ღვთის წმინდა დღეები ან დემონური დღესასწაულები?