txhais lus

Cov ntaub ntawv no tau raug txhais los ntawm lus Askiv ntaub ntawv mus cuag tau ntau li ntau li sai tau (Mathais 24:14; 28: 19-20. Thaum cov txhais lus yog ceev faj kom zoo zoo txhais, txij li thaum lawv feem ntau yog mej zeej ntawm lub txuas ntxiv Lub tsev teev ntuj ntawm Vajtswv, to taub hais tias muaj yuav ua tau ib co misinterpretations ntawm cov ntaub ntawv. yog hais tias ib yam dab tsi tsis zoo txoj cai los yog yog paub tsis meej, thov sab laj nrog tus thawj English qhov twg los, nyob rau ntawm lub www.ccog.org.

文章分类 Hmong