Translation Disclaimer (In Hebrew)

המידע כאן תורגם מחומרי שפה אנגלים כדי להגיע כמה שיותר (מתי 24:14; 28:. 19-20 בעוד מתרגם מקפיד לתרגם כראוי، שכן הם בדרך כלל אינם חברים של כנסיית ההמשך של אלוהים، להבין כי לא יכולה להיות כמה פרשנויות מוטעות של מידע. אם משהו לא נראה תקין או לא ברור، עיין המקור האנגלי המקורי، ב www.ccog.org.

文章分类 Hebrew