Tin Mừng Nước Thiên Chúa

Liệu nhân loại có các giải pháp?

thế giới phải đối mặt với nhiều vấn đề.

Nhiều người dân đang đói. Nhiều người bị áp bức. Nhiều người phải đối mặt với đói nghèo. Nhiều quốc gia đang mắc nợ nghiêm trọng. Trẻ em, kể cả những người chưa sinh ra, đối mặt với lạm dụng. bệnh kháng thuốc liên quan đến nhiều bác sĩ. thành phố công nghiệp lớn đều có không khí quá ô nhiễm để được khỏe mạnh. các chính trị gia khác nhau đe dọa chiến tranh. tấn công khủng bố tiếp tục xảy ra.

Tin Mừng Nước Thiên Chúa 

文章分类 Vietnamese