Mizgîniya Padîşahiya Xwedê

3
NAVEROK
1. Gelo çareserîyên mirovahîyê hene?
2. Îsa çi mizgîn da Încîlê?
3. Gelo Padîşahiya Xwedê di Peymana Berê de dihat
zanîn?
4. Şandiyan Mizgîniya Padîşahiyê hîn dikir?
5. Çavkaniyên li derveyî Peymana Nû, Padîşahiya
Xwedê hîn dikirin
6. Dêrên Greko-Romayî hînî Padîşahiyê Dikin Girîng
e, Lê …
7. Çima Padîşahiya Xwedê
Agahiyên Têkiliyê

Mizgîniya Padîşahiya
Xwedê

Posted in Kurdish-Sorani