Injil Kratoning Allah

Napa manungsa ora bisa ngrampungake masalah?
Apa sampeyan ngerti manawa prekara pertama lan pungkasan sing ditampilake Yesus martakake Injil Kratoning Allah sing prihatin?
Apa sampeyan ngerti manawa Kratoning Allah dadi penekanan para rasul lan wong-wong sing nate ngetutake?
Apa Kratoné Gusti kuwi wong saka Gusti Yésus? Apa Kratoné Gusti Jahshua manggon ing kita saiki? Apa Kratoning Allah iku sawetara jinis karajan nyata? Apa sampeyan bakal percaya apa sing diwulangake karo Kitab Suci?
Kraton apa? Apa mung Kratoné Allah? Apa sing diwulang ing Kitab Suci? Apa sing diwulang karo gereja Kristen awal? Apa sampeyan ngerti manawa pungkasane ora bakal teka nganti Kratoning Allah diwartakake menyang jagad dadi seksi?

Link: Injil Kratoning Allah

文章分类 Javanese