ขอสงวนสิทธิ์แปล

ข้อมูลที่นี่ได้รับการแปลจากวัสดุที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าถึงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (มัทธิว 24:14; 28:. 19-20 ในขณะที่ผู้แปลมีความระมัดระวังที่จะต้องแปลเนื่องจากปกติแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของโบสถ์ต่อเนื่องของพระเจ้า เข้าใจว่าอาจจะมีการตีความของข้อมูลบางอย่าง. หากสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนโปรดปรึกษาแหล่งที่มาภาษาอังกฤษเดิมที่ www.ccog.org.

Posted in Thai