Чыныгы Христиан чиркөөсү бүгүн кайда?

Чиркөө кайсы уланта беле?

Жыйындар ми жана миллиарддаган адамдар

Ыйсанын жыйындын бир бөлүгү деп ырастаган негизги окууларга айырмачылыктар менен топтордун саны бар. Алардын көбү олуттуу тарыхый биримдик жөнүндө сөз болуп жатат. Эки миллиард адам ошол чиркөөлөрдүн бир бөлүгү болуп эсептелет. Массалык чиркөө Ыйсанын чыныгы жолдоочусу чиркөө болуп саналат?

Чыныгы Христиан чиркөөсү бүгүн кайда?

文章分类 Kyrgyz