тил отчет

маалымат бул жерде Англис тилиндеги окуу материалдарын колдонууга мүмкүн болушунча көп (Матай 24:14 жетүү үчүн которулган;. 28: 19-20 котормочу туура которууга кылдаттык менен, бирок, анткени алар, адатта, Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн мүчөлөрү эмес, маалыматтардын кээ бир чечмелөөлөр бар болушу мүмкүн экенин түшүнүшөт. нерсе туура же белгисиз жок болсо, англис тилиндеги түп булагы кайрылган, учурда www.ccog.org.

文章分类 Kyrgyz