Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабардын

адамзат чечимдерди барбы?

дүйнөлүк көйгөйлөр көп.

Көп адамдар ачка болуп саналат. Көп адамдар эзишет. Көптөгөн адамдар жакырчылыкты туш. Көптөгөн элдер олуттуу карыз болуп саналат. төрөлө элек, анын ичинде жаш балдар, ошондой мамиле жасалат. Дарыга туруктуу оорулары көп дарыгерлерге тиешелүү. Негизги өнөр жайлык шаар дени сак болушу үчүн өтө булганган абаны бар. Ар кандай саясатчылар согуш коркунуч. Террордук кол салуулар окуя жатышат.

 Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабардын 

文章分类 Kyrgyz