Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ

Хүн төрөлхтөн шийдлийг байна уу?

Дэлхийн маш олон асуудал тулгарч байна.

Олон хүн өлсөж байна. Олон хүн дарлаж байна. Олон хүн ядуурлыг тулгарч байна. Олон улс ноцтой өртэй байна. Хүүхэд, төрөөгүй хүмүүсийн дотор хүчирхийлэл тулгарч байна. Эмийн тэсвэртэй өвчин нь олон эмч нар анхаарлаа хандуулаад. аж үйлдвэрийн томоохон хотууд эрүүл байх дэндүү бохирдсон агаарыг байна. Янз бүрийн улс төрчид дайн заналхийлж байна.Террорист халдлага тохиолдож болох байх.

Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ 

文章分类 Mongolian