Бурханы төлөвлөгөөний нууц

Агуулга
1. Бурханы төлөвлөгөө бол ихэнх хүмүүсийн хувьд нууц юм
2. Яагаад Бүтээл гэж? Яагаад Хүн гэж? Яагаад Сатан гэж? Үнэн гэж юу вэ? Амралт ба нүглийн нууцууд юу вэ ?
3. Дэлхийн шашнууд юу заадаг вэ?
4. Бурхан яагаад зовлон зүдгүүрийг зөвшөөрдөг вэ?
5. Бурхан яагаад чамайг бүтээсэн бэ?
6. Урт хугацааны төлөвлөгөө бий
7. Төгсгөлийн сэтгэгдэл
Нэмэлт мэдээлэл

 

Бурханы төлөвлөгөөний нууц

Posted in Mongolian