Та ажиглах хэрэгтэй Бурханы Ариун өдрүүд эсвэл чөтгөрийн баяр?

Ариун өдрүүд Үзүүлэлт Бодит ба уран түгээмэл амралтын өдөр

Христийн өгүүлнэ олон бүлэг, бараг бүх зарим баяр, Ариун өдрүүд ажиглана.

та нар Бурханы Ариун хоног, эсвэл чөтгөрийн баяр ажиглах ёстой вэ?

Энэ нь хялбар хариулт нь хялбар асуулт шиг санагдаж байна. Тэгээд оронд нь янз бүрийн олон хүн Библи итгэж хүсэлтэй хүмүүсийн хувьд энэ нь юм.

Та ажиглах хэрэгтэй Бурханы Ариун өдрүүд эсвэл чөтгөрийн баяр?

文章分类 Mongolian